Her er Bissibingens Delight BiAm (Comma) og menneske-bror Oscar på 5 år. De stilte i "Barn og Hund" konkuransen på Rasespesialen -09 og gjorde en fantastisk flott innsats i ringen !!