Ann og HerrMann har fått skjemaet som de først skal finne spørsmålene til og så svare på ... En fin fin tur rundt på Vikhammer Motell og Camping venter dem...