Her er Ann og Carl "i mål" De har fått sauene inn i kveet !! Carl var serdeles god på å "holde" sauene ventende og samlet til Ann hadde fått opp grinda og han kunne gjete dem inn !!!