Det myke varme, gode lange tusenbeinet vårt er veldig godt å sove på ! og alle får plass på det :-)